Avgiftshöjningar
Årliga höjningar med ca 1-2% för att täcka kostnadshöjningar för fjärrvärme, el och sopor mm.

Bredband
Avtal med ComHem där TV, Bredbandstelefoni och bredband 250/50 Mbit ingår i månadsavgiften. OBS BRF Björkhem äger den router som tillhör lägenheten.

Bostadsrättsförsäkring
Ingår i BRF Björkhem.

Parkeringsplatser
Vi har 152 st parkeringsplatser.
Samtliga med uttag för motorvärmare.
Kort kötid för parkering.

Underhåll genomfört
Stammbyten 2005
Balkonger 2010
Tvättstugor 2014/2017
Parkeringsplats med motorvärmare 2018
Energibelysning allmäna ytor 2018
Nytt nyckelsystem 2019
Entréportar bytta samtliga hus 2020

Underhåll planerat
Iorningställande entrér 2021
Utbyte sophantering 2021/2022

Årsredovisning & övriga handlingar
Årsredovisning 2023-04-30
Ansökan om medlemskap
Stadgar
Ordningsregler
Registreringsbevis
Energideklarationer

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgift deb köparen med 2,5% av prisbeloppet.

Pantsättningsavgift deb med 1% av prisbasbeloppet

Medlemskap
Enligt §5 i BRF Björkhems stadgar har föreningen rätt att neka medlemskap om det kan antas att förvärvaren inte för egen del skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten.

Juridiska personer
Gäller enligt §3 i föreningens stadgar.

Rating Alla BRF
BRF Björkhem har betyget A+ läs mer

Kontakt för beställning av mäklarbild mm:
Lots Ekonomi AB

Förvaltning
033-48 89 31
E-post